Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBJ4H2THS
Čj. předkladatele 60883/2019 Datum autorizace 26.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělská politika
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Zrušení směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství. Tato směrnice byla nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin.
Popis Návrh vyhlášky se předkládá především z důvodu přehodnocení systému rostlinolékařské péče na úrovni Evropské unie.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.2.2020 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.11.2019 – 17.12.2019 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ČBÚ , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBKSHYD6B.doc 32 kB 20.1.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBKSHYD6B.docx 26 kB 20.1.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBKSHYD6B.doc 49 kB 20.1.2020
Materiál ma_ALBSBKSHYD6B.docx 203 kB 20.1.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBKSHYD6B.doc 800 kB 20.1.2020
Vypořádání připomínek vp_ALBSBKSHYD6B.docx 40 kB 20.1.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBKSHYD6B.docx 39 kB 20.1.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBKSHYD6B.doc 51 kB 20.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk