Identifikace materiálu
Čj. OVA 58/20 PID ALBSBJ3HYSID
Čj. předkladatele MPO 82407/19/71600/01000 Datum autorizace 27.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova telekomunikace
Oblast práva Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení § 24 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
Popis Materiál je předkládán z důvodu snížení procenta poplatků za využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely s cílem více podpořit možnost využití rádiového spektra zejména v případě přípravy na nadcházející zavádění sítí 5G.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.2.2020 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 17.2.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.11.2019 – 18.12.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČTÚ , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBKNJBYQV.docx 111 kB 20.1.2020
Návrh usnesení us_ALBSBKNJBYQV.doc 48 kB 20.1.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBKNJBYQV.doc 32 kB 20.1.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBL9GEZHX.docx 30 kB 30.1.2020
Materiál ma_ALBSBKNJBYQV.docx 22 kB 20.1.2020
Vypořádání připomínek vp_ALBSBKNJBYQV.docx 37 kB 20.1.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBKNJBYQV.docx 520 kB 20.1.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBKNJBYQV.docx 26 kB 20.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk