Identifikace materiálu
Čj. OVA 58/20 PID ALBSBJ3HYSID
Čj. předkladatele MPO 82407/19/71600/01000 Datum autorizace 27.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova telekomunikace
Oblast práva Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení § 24 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
Popis Materiál je předkládán z důvodu snížení procenta poplatků za využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely s cílem více podpořit možnost využití rádiového spektra zejména v případě přípravy na nadcházející zavádění sítí 5G.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.2.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 17.2.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 111 ze dne 17.2.2020
Znění PDF
DOC
(201 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.11.2019 – 18.12.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČTÚ , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBLXKTU6D.docx 23 kB 20.2.2020
Průvodní dopis pd_KORNBLXKTU6D.pdf 315 kB 20.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk