Identifikace materiálu
Čj. OVA 214/20 PID ALBSBHWFDFPL
Čj. předkladatele MZDR 48250/2019/LEG Datum autorizace 15.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova elektronizace; léčiva; zdravotnictví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví; Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Plán legislativních prací na rok 2019
Popis Základními cíli předkládaného návrhu jsou předepisování a výdej léčivých přípravků s obsahem návykových látek z přílohy č. 1 a 5 nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, na elektronický recept s označením „vysoce návyková látka“ a zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné použití pro pacienty v České republice
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.5.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 11.5.2020 Číslo Sněmovního tisku 864 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 529 ze dne 11.5.2020
Znění PDF
DOC
(211 kB)
(174 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.11.2019 – 13.12.2019 Adresa připomínek petr.davidek@mzcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , ČMKOS , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-KVL , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NÚKIB , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBPHN655M.doc 23 kB 12.5.2020
Materiál ma_KORNBPHN655M.doc 352 kB 12.5.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBPHN655M.doc 242 kB 12.5.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBPHN655M.doc 467 kB 12.5.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBPHN655M.doc 53 kB 12.5.2020
Průvodní dopis pd_KORNBPHN655M.doc 166 kB 12.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk