Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBGSFVUHK
Čj. předkladatele MV-121366/LG-2019 Datum autorizace 9.10.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova informace a zpracování informací; informační a komunikační technologie; veřejná správa
Oblast práva Správní právo/Informace; osobní údaje; utajované skutečnosti
Důvod předložení Na základě Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2019 s vyznačením povinnosti zpracování RIA
Popis Návrh vyhlášky vychází ze zmocnění uvedeného v § 12 odst. 1 písm. h) a § 12 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Cílem navrhované vyhlášky je rozšíření počtu kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINTů), a to na základě žádostí podaných příslušnými obcemi a rovněž po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí, které požadovalo modifikovat seznam zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.11.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.10.2019 – 31.10.2019 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SMSCR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBHQHAVT7.docx 37 kB 8.11.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBHQHAVT7.docx 20 kB 8.11.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBHQHAVT7.docx 25 kB 8.11.2019
Materiál ma_KORNBHQHAVT7.docx 21 kB 8.11.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBHQHAVT7.docx 61 kB 8.11.2019
Průvodní dopis pd_KORNBHQHAVT7.pdf 284 kB 8.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk