Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBGHFJHGY
Čj. předkladatele MZP/2019/410/876 Datum autorizace 30.9.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova ochrana přírody a krajiny; ochrana životního prostředí
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Ochrana přírody a krajiny
Důvod předložení zákon č. 114/1992 Sb., o ocjranmě přírody a krajiny
Popis Vymezení zonace podle § 18 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 123/2017 Sb. (dále jen „zákon“), je nezbytné pro stanovení dlouhodobých cílů ochrany a poslání pro jednotlivé části Národního parku Šumava. Na rozdíl od dosavadního pojetí má zonace národních parků podle zákona č. 123/2017 Sb. jiný význam – již nepředstavuje metody ochrany území NP, ale výlučně managementový režim pro území NP.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.2.2020 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.9.2019 – 21.10.2019 Adresa připomínek eklep@mzp.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBL3HUH4K.doc 94 kB 22.1.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBL3HUH4K.docx 15 kB 22.1.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBL3HUH4K.doc 90 kB 22.1.2020
Materiál ma_ALBSBL3HUH4K.docx 22 kB 22.1.2020
Vypořádání připomínek vp_ALBSBL3HUH4K.doc 684 kB 22.1.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBL3HUH4K.docx 295 kB 22.1.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBL3HUH4K.docx 11 kB 22.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk