Identifikace materiálu
Čj. OVA 845/19 PID ALBSBG3GWNHK
Čj. předkladatele MPSV-2019/182098-510 Datum autorizace 19.9.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o parametrech důchodového pojištění pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020 a návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova důchodové pojištění
Oblast práva Sociální zabezpečení/Důchodové pojištění
Důvod předložení plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2019
Popis Návrh nařízení vlády o parametrech důchodového pojištění pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020 a návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.10.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 30.9.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 667 ze dne 30.9.2019
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(172 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBGRAYRRW.zip 38 kB 8.10.2019
Průvodní dopis pd_KORNBGJ8N29N.pdf 280 kB 4.10.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk