Identifikace materiálu
Čj. OVA 1114/19 PID ALBSBG3DF3AQ
Čj. předkladatele MZDR 40007/2019/LEG Datum autorizace 19.9.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdravotnické prostředky; zdravotnictví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Návrh se předkládá z důvodu reakce na implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2017/745 o zdravotnických prostředcích ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS. S ohledem na fakt, že sesterské nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2017/746 o diagnostických prostředcích in vitro nabude účinnosti až v roce 2022, je třeba zachovat a přizpůsobit dosavadní právní úpravu pro tyto IVD prostředky.
Popis Návrh se předkládá z důvodu reakce na implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2017/745 o zdravotnických prostředcích ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS. S ohledem na fakt, že sesterské nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2017/746 o diagnostických prostředcích in vitro nabude účinnosti až v roce 2022, je třeba zachovat a přizpůsobit dosavadní právní úpravu pro tyto IVD prostředky.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.1.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 6.1.2020 Číslo Sněmovního tisku 697 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 2 ze dne 6.1.2020
Znění PDF
DOC
(137 kB)
(179 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.9.2019 – 17.10.2019 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , ČMKOS , DAČR , HKČR , KML , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-KPZ , Komora-KVL , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , NÚKIB , praha-city , RRTV , RVV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBKLD9T42.docx 13 kB 7.1.2020
Materiál ma_KORNBKLD9T42.docx 108 kB 7.1.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBKLD9T42.docx 193 kB 7.1.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBKLD9T42.doc 215 kB 7.1.2020
Průvodní dopis pd_KORNBKLD9T42.docx 154 kB 7.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk