Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBFWJFTTA
Čj. předkladatele MV-112499-4/LG-2019 Datum autorizace 11.9.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova státní správa a samospráva
Oblast práva Správní právo/Obce a kraje
Důvod předložení Předkládá se dle Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2019.
Popis Doplnění 50 obcí, jejichž obecní úřady budou provádět agendu ověřování. Vyřazení 4 obecních úřadů ze seznamu úřadů provádějících vidimaci a legalizaci.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.11.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.9.2019 – 2.10.2019 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČSÚ , KML , KOM , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , RVV , SMOČR , SMSCR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBH7JH5ZX.docx 35 kB 23.10.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBH7JH5ZX.docx 14 kB 23.10.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBH7JH5ZX.doc 54 kB 23.10.2019
Materiál ma_KORNBH7JH5ZX.doc 54 kB 23.10.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBH7JH5ZX.docx 48 kB 23.10.2019
Průvodní dopis pd_KORNBH7JH5ZX.pdf 271 kB 23.10.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk