Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBFUK3VKW
Čj. předkladatele MF-12138/2019/5303-7 Datum autorizace 9.9.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova odměny a náhrady
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Na základě § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Popis Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.11.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.9.2019 – 16.9.2019 Adresa připomínek pavel.svaty@mfcr.cz
Připomínková místa ASO , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , HKČR , KML , KOM , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBGRHME7P.docx 74 kB 8.10.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBGRHME7P.doc 34 kB 8.10.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBGRHME7P.doc 63 kB 8.10.2019
Materiál ma_KORNBGRHME7P.docx 38 kB 8.10.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBGRHME7P.doc 49 kB 8.10.2019
Průvodní dopis pd_KORNBGRHME7P.docx 33 kB 8.10.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk