Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBFPA6ZDL
Čj. předkladatele 37793/2019 Datum autorizace 5.9.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova léčiva; zdravotnictví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Návrh vyhlášky je předkládán za účelem provedení nově koncipovaných zmocnění obsažených v novele zákona o léčivech, která je projednávána jako sněmovní tisk 302.
Popis Návrh vyhlášky je zpracován za účelem provedení nově koncipovaných zmocnění obsažených v novele zákona o léčivech, která je projednávána jako sněmovní tisk 302.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.12.2019 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.9.2019 – 26.9.2019 Adresa připomínek jan.knytl@mzcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-KVL , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOHS , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSBJKGY43R.docx 75 kB 5.12.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBJKGY43R.rtf 3572 kB 5.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk