Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBFJFBW2W
Čj. předkladatele 43686/2019-MZE-11191 Datum autorizace 6.9.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělská politika
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Iniciativní materiál – rozšíření možností uživatelů honiteb účinně zasáhnout proti jednotlivým druhům spárkaté zvěře v problémových územích
Popis Návrh vyhlášky obsahuje změny doby lovu u vybraných druhů spárkaté zvěře a vychází z nutnosti úpravy početních stavů a snížení škod na zemědělských plodinách a pozemcích a na lesních porostech, zejména na kalamitních holinách vzniklých v důsledku sucha, kůrovcové kalamity a poškození lesů v důsledku bořivých větrů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.12.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.9.2019 – 27.9.2019 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBHTJFMG9.doc 32 kB 14.11.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBHTJFMG9.docx 21 kB 14.11.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBHTJFMG9.doc 661 kB 14.11.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBHTJFMG9.docx 36 kB 14.11.2019
Materiál ma_ALBSBHTJFMG9.doc 41 kB 14.11.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBHTJFMG9.doc 86 kB 14.11.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSBHTJFMG9.docx 51 kB 14.11.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBHTJFMG9.docx 39 kB 14.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk