Identifikace materiálu
Čj. OVA 1044/19 PID ALBSBFGJ2G5C
Čj. předkladatele 37831/2019 Datum autorizace 30.8.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona o zdravotnických prostředcích
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdravotnické prostředky; zdravotnictví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády pro rok 2019
Popis Návrh zákona je adaptací na nařízení EP a Rady 2017/745
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.1.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 6.1.2020 Číslo Sněmovního tisku 696 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 1 ze dne 6.1.2020
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.8.2019 – 27.9.2019 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa AMSP , Asociace-kraju , ČMKOS , HKČR , KML , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-KVL , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , NÚKIB , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBKLCTRIF.docx 12 kB 7.1.2020
Materiál ma_KORNBKLCTRIF.docx 121 kB 7.1.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBKLCTRIF.doc 167 kB 7.1.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBKLCTRIF.docx 75 kB 7.1.2020
Průvodní dopis pd_KORNBKLCTRIF.docx 154 kB 7.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk