Identifikace materiálu
Čj. OVA 811/19 PID ALBSBFBDB4DF
Čj. předkladatele 56800/19 Datum autorizace 23.8.2019
Popis
Název materiálu Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 568)
Typ materiálu Senátní návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova zdravotnictví; zdravotní služby
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je zavedení nového nelékařského zdravotnického povolání: Terapeut neurovývojových a behaviorálních poruch
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.9.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 16.9.2019 Číslo Sněmovního tisku 568 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 656 ze dne 16.9.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(171 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(126 kB)
(56 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.8.2019 – 4.9.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MPSV , MŠMT , MZD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBG48PGLX.doc 26 kB 17.9.2019
Stanovisko st_ALBSBG48PGLX.doc 56 kB 17.9.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk