Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBF9ALENO
Čj. předkladatele 33957/2019-MZE-11191 Datum autorizace 30.8.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova krmiva; zemědělství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Návrh vyhlášky se předkládá na základě Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2019.
Popis Návrh vyhlášky aktualizuje obsah příloh k žádostem o schválení nebo registraci provozu podle zákona o krmivech, zrušuje obrázky znázorňující vybrané skladištní škůdce a roztoče dravého obsažené v příloze č. 1 pro nadbytečnost, aktualizuje přílohu č. 3 týkající se doplňkových látek, a stanoví podmínky pro skladování objemných krmiv.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.12.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.8.2019 – 20.9.2019 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , PSP , Senát , SMOČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBJ5MWQCK.docx 16 kB 27.11.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBJ5MWQCK.docx 39 kB 27.11.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBJ5MWQCK.docx 43 kB 27.11.2019
Materiál ma_ALBSBJ5MWQCK.docx 72 kB 27.11.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBJ5MWQCK.docx 1736 kB 27.11.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSBJ5MWQCK.docx 59 kB 27.11.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBJ5MWQCK.doc 56 kB 27.11.2019
Další příloha materiálu mp_ALBSBJ5MWQCK.doc 64 kB 27.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk