Identifikace materiálu
Čj. OVA 1111/19 PID ALBSBEVEWMUI
Čj. předkladatele MZDR 24394/2019/LEG Datum autorizace 12.8.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova bezpečnost a ochrana zdraví při práci; veřejné zdraví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/2398 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/130
Popis Hlavním důvodem novely nařízení vlády je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/2398 ze dne 12. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/130 ze dne 16. ledna 2019, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci. Novelou jsou též navrženy úpravy v národní části předpisu, které převážně vycházejí z komplikací a nedostatků v praxi.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.2.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 27.1.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 71 ze dne 27.1.2020
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.8.2019 – 2.9.2019 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , ČBÚ , ČMKOS , ČÚZK , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-KVL , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , PSP , Senát , SMOČR , SMSCR , SPČR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBL9A9KNL.doc 962 kB 6.2.2020
Průvodní dopis pd_KORNBL9A9KNL.rtf 3567 kB 6.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk