Identifikace materiálu
Čj. OVA 1111/19 PID ALBSBEVEWMUI
Čj. předkladatele MZDR 24394/2019/LEG Datum autorizace 12.8.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova bezpečnost a ochrana zdraví při práci; veřejné zdraví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/2398 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/130
Popis Hlavním důvodem novely nařízení vlády je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/2398 ze dne 12. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/130 ze dne 16. ledna 2019, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci. Novelou jsou též navrženy úpravy v národní části předpisu, které převážně vycházejí z komplikací a nedostatků v praxi.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.1.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.8.2019 – 2.9.2019 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , ČBÚ , ČMKOS , ČÚZK , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-KVL , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , PSP , Senát , SMOČR , SMSCR , SPČR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBJJAM2P6.doc 94 kB 5.12.2019
Návrh usnesení us_ALBSBJJAM2P6.doc 27 kB 5.12.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBJJAM2P6.doc 68 kB 5.12.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBKWB49AC.docx 45 kB 20.1.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBJJAM2P6.docx 34 kB 5.12.2019
Materiál ma_ALBSBKWB49AC.doc 960 kB 20.1.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBKWB49AC.doc 1544 kB 20.1.2020
Vypořádání připomínek vp_ALBSBJJAM2P6.docx 107 kB 5.12.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBJJAM2P6.rtf 3569 kB 5.12.2019
Další příloha materiálu mp_ALBSBJJAM2P6.zip 52 kB 5.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk