Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBENGU4BE
Čj. předkladatele MPSV-2019/130332-521/3 Datum autorizace 6.8.2019
Popis
Název materiálu návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova investice; zaměstnanost
Oblast práva Sociální zabezpečení/Zaměstnanost
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2019
Popis Novela nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek reaguje na zásadní legislativní změny v zákoně o investičních pobídkách, kdy dochází k novému stanovení podmínek pro jejich poskytování.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.8.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.8.2019 – 16.8.2019 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , BIS , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , DAČR , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-KDP , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NÚKIB , praha-city , PSP , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SPČR , TAČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBENGU4BE.docx 40 kB 6.8.2019
Návrh usnesení us_ALBSBENGU4BE.docx 17 kB 6.8.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBENGU4BE.docx 21 kB 6.8.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBENGU4BE.docx 29 kB 6.8.2019
Materiál ma_ALBSBENGU4BE.docx 44 kB 6.8.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBENGU4BE.docx 23 kB 6.8.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSBENGU4BE.docx 35 kB 6.8.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBENGU4BE.docx 193 kB 6.8.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk