Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBENFKGI5
Čj. předkladatele MZDR 34460/2019/LEG Datum autorizace 6.8.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb.
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdraví; zdravotní služby
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Důvodem předložení je dát do souladu prováděcí předpisy se zákonem.
Popis Navrhovaná úprava je legislativně technickou úpravou navazující na zákon č. 284/2018 Sb., jímž byl novelizován zákon č. 96/2004 Sb., a který z oborů zdravotnického povolání vypustil obor „terapeut tradiční čínské medicíny“ a „specialista tradiční čínské medicíny“.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.9.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.8.2019 – 13.8.2019 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBFWCYB22.doc 90 kB 11.9.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBFWCYB22.docx 20 kB 11.9.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBFWCYB22.docx 29 kB 11.9.2019
Materiál ma_ALBSBFWCYB22.docx 20 kB 11.9.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBFWCYB22.docx 20 kB 11.9.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBFWCYB22.rtf 3560 kB 11.9.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk