Identifikace materiálu
Čj. OVA 1088/19 PID ALBSBENFJ965
Čj. předkladatele 25223/2019-MZE-11191 Datum autorizace 12.8.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělská činnost; zemědělská půda; zemědělství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády 2019
Popis Návrh zákona provádí adaptaci našeho právního řádu na nařízení Evropské unie Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a 1107/2009 a zrušuje nařízení ES č. 2003/2003.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.11.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.8.2019 – 9.9.2019 Adresa připomínek petra.zabranska@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , PSP , Senát , SMOČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBJ4JS9EH.docx 70 kB 29.11.2019
Návrh usnesení us_ALBSBJ4JS9EH.docx 16 kB 29.11.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBJ4JS9EH.docx 41 kB 29.11.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBJ4JS9EH.docx 56 kB 29.11.2019
Materiál ma_ALBSBJ4JS9EH.docx 51 kB 29.11.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBJ4JS9EH.docx 46 kB 29.11.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBJ4JS9EH.docx 75 kB 29.11.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSBJ4JS9EH.docx 51 kB 29.11.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSBJ4JS9EH.docx 94 kB 29.11.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBJ4JS9EH.zip 85 kB 29.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk