Identifikace materiálu
Čj. OVA 1088/19 PID ALBSBENFJ965
Čj. předkladatele 25223/2019-MZE-11191 Datum autorizace 12.8.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělská činnost; zemědělská půda; zemědělství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády 2019
Popis Návrh zákona provádí adaptaci našeho právního řádu na nařízení Evropské unie Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a 1107/2009 a zrušuje nařízení ES č. 2003/2003.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.2.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 3.2.2020 Číslo Sněmovního tisku 755 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 88 ze dne 3.2.2020
Znění PDF
DOC
(133 kB)
(177 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.8.2019 – 9.9.2019 Adresa připomínek petra.zabranska@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , PSP , Senát , SMOČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBLK9FGOL.docx 12 kB 7.2.2020
Materiál ma_ALBSBLK9FGOL.docx 65 kB 7.2.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBLK9FGOL.docx 46 kB 7.2.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBLK9FGOL.docx 74 kB 7.2.2020
Rozdílová tabulka rt_ALBSBLK9FGOL.docx 54 kB 7.2.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBLK9FGOL.docx 37 kB 7.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk