Identifikace materiálu
Čj. OVA 785/19 PID ALBSBENBL65J
Čj. předkladatele 25084/2019-UVCR Datum autorizace 2.8.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády ze dne ... 2019 o ocenění udělovaném předsedou vlády
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova ceny
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení Materiál je předkládán na základě § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Popis Předseda vlády České republiky se rozhodl počínaje letošním rokem každoročně udělovat cenu „Odpovědný zahraniční investor v České republice“. Dle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, může orgán moci výkonné, kterým je i předseda vlády, udělovat ocenění, pokud stanoví vláda nařízením druhy ocenění, podmínky, za kterých jsou udělována, a orgány, které je udělují.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.9.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 9.9.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 638 ze dne 9.9.2019
Znění PDF
DOC
(125 kB)
(170 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 2.8.2019 – 13.8.2019 Adresa připomínek eklep-kuv@vlada.cz
Připomínková místa MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBFUJ9AS8.docx 19 kB 9.9.2019
Průvodní dopis pd_KORNBFUJ9AS8.pdf 443 kB 9.9.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk