Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBENBL65J
Čj. předkladatele 25084/2019-UVCR Datum autorizace 2.8.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády ze dne ... 2019 o ocenění udělovaném předsedou vlády
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova ceny
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení Materiál je předkládán na základě § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Popis Předseda vlády České republiky se rozhodl počínaje letošním rokem každoročně udělovat cenu „Odpovědný zahraniční investor v České republice“. Dle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, může orgán moci výkonné, kterým je i předseda vlády, udělovat ocenění, pokud stanoví vláda nařízením druhy ocenění, podmínky, za kterých jsou udělována, a orgány, které je udělují.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.8.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 2.8.2019 – 13.8.2019 Adresa připomínek eklep-kuv@vlada.cz
Připomínková místa MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBENBL65J.docx 56 kB 2.8.2019
Návrh usnesení us_ALBSBENBL65J.doc 160 kB 2.8.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBENBL65J.docx 18 kB 2.8.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBENBL65J.docx 23 kB 2.8.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBENBL65J.doc 91 kB 2.8.2019
Materiál ma_ALBSBENBL65J.docx 20 kB 2.8.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBENBL65J.pdf 72 kB 2.8.2019
Další příloha materiálu mp_ALBSBENBL65J.zip 217 kB 2.8.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk