Identifikace materiálu
Čj. OVA 748/19 PID ALBSBELH9NWU
Čj. předkladatele 55400/19 Datum autorizace 31.7.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 554)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova bankovnictví; informační a komunikační technologie
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je vytvořit podmínky pro vznik takzvané bankovní identity otevřením trhu se službami v oblasti elektronické identifikace a službami vytvářejícími důvěru pro elektronické transakce pro banky a pobočky zahraničních bank. Návrh také upravuje fungování národního bodu pro identifikaci a autentizaci ve vztahu k prostředkům pro elektronickou identifikaci vydaným bankou nebo pobočkou zahraniční banky a dále omezený přístup bank a poboček zahraničních bank do základních registrů. Návrh zákona dále též upravuje možnost využití elektronické identifikace osob pro účely podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.8.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 26.8.2019 Číslo Sněmovního tisku 554 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 583 ze dne 26.8.2019
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(171 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(128 kB)
(64 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 31.7.2019 – 12.8.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa ČNB , KOM , MF , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBFFEAKPP.doc 26 kB 27.8.2019
Stanovisko st_ALBSBFFEAKPP.doc 64 kB 27.8.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk