Identifikace materiálu
Čj. OVA 748/19 PID ALBSBELH9NWU
Čj. předkladatele 55400/19 Datum autorizace 31.7.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 554)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova bankovnictví; informační a komunikační technologie
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je vytvořit podmínky pro vznik takzvané bankovní identity otevřením trhu se službami v oblasti elektronické identifikace a službami vytvářejícími důvěru pro elektronické transakce pro banky a pobočky zahraničních bank. Návrh také upravuje fungování národního bodu pro identifikaci a autentizaci ve vztahu k prostředkům pro elektronickou identifikaci vydaným bankou nebo pobočkou zahraniční banky a dále omezený přístup bank a poboček zahraničních bank do základních registrů. Návrh zákona dále též upravuje možnost využití elektronické identifikace osob pro účely podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.8.2019 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 26.8.2019 Číslo Sněmovního tisku 554 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 31.7.2019 – 12.8.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa ČNB , KOM , MF , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_ALBSBFA9VQ2S.pdf 225 kB 22.8.2019
Obálka ob_ALBSBFA9VQ2S.doc 92 kB 22.8.2019
Návrh usnesení us_ALBSBFA9VQ2S.doc 52 kB 22.8.2019
Příloha návrhu usnesení up_ALBSBFA9VQ2S.doc 74 kB 22.8.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBFA9VQ2S.docx 57 kB 22.8.2019
Materiál ma_ALBSBFA9VQ2S.pdf 946 kB 22.8.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk