Identifikace materiálu
Čj. OVA 749/19 PID ALBSBELFYDQW
Čj. předkladatele 55700/19 Datum autorizace 31.7.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jany Černochové, Andreje Babiše, Jana Hamáčka, Petra Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 557)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova armáda; Ústava České republiky a ústavní zákony
Oblast práva Ústavní právo/Bezpečnost a armáda
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu ústavního zákona je změna čl. 43 Ústavy ČR spočívající v posílení pravomocí vlády při rozhodování o vyslání ozbrojených sil ČR mimo území ČR a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR a o přeletu nebo průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území ČR.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.8.2019 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 26.8.2019 Číslo Sněmovního tisku 557 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 31.7.2019 – 12.8.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_ALBSBF79XL2Q.pdf 224 kB 19.8.2019
Obálka ob_ALBSBF79XL2Q.doc 92 kB 19.8.2019
Návrh usnesení us_ALBSBF79XL2Q.doc 50 kB 19.8.2019
Příloha návrhu usnesení up_ALBSBF79XL2Q.doc 56 kB 19.8.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBF79XL2Q.docx 52 kB 19.8.2019
Materiál ma_ALBSBF79XL2Q.pdf 744 kB 19.8.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk