Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBEDJFQ1E
Čj. předkladatele MPO 54482/19/71600/01000 Datum autorizace 1.8.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova telekomunikace
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Technické normy
Důvod předložení Materiál je předkládán na základě § 113 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
Popis Cílem navrhované právní úpravy je v reakci na změny jiných právních předpisů, konkrétně vyhlášky č. 388/2017 Sb., nově stanovit vzor průkazu k výkonu kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb pro státní zaměstnance a zaměstnance v režimu zákoníku práce Českého telekomunikačního úřadu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.12.2019 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.8.2019 – 22.8.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČTÚ , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBJZDXM1J.docx 545 kB 20.12.2019
Průvodní dopis pd_KORNBJZDXM1J.docx 27 kB 20.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk