Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBE8GDK6I
Čj. předkladatele MPO 50078/19/41300/01000 Datum autorizace 26.7.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Důvodem předložení návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie, je nutnost uvést do souladu unijní a národní právní úpravu.
Popis Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hospodaření energií“), a je vydána na základě zmocnění uvedeného v § 14 odst. 4 tohoto zákona.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.11.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.7.2019 – 16.8.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČNB , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBGLAHZ8L.docx 110 kB 10.10.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBGLAHZ8L.doc 30 kB 10.10.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBGLAHZ8L.doc 71 kB 10.10.2019
Materiál ma_KORNBGLAHZ8L.docx 29 kB 10.10.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBGLAHZ8L.docx 1560 kB 10.10.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBGLAHZ8L.docx 60 kB 10.10.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBGLAHZ8L.docx 38 kB 10.10.2019
Průvodní dopis pd_KORNBGLAHZ8L.docx 489 kB 10.10.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk