Identifikace materiálu
Čj. OVA 661/19 PID ALBSBE6EPM3I
Čj. předkladatele 55000/19 Datum autorizace 17.7.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Jiřího Maška, Ivany Nevludové, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 550)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova obce
Oblast práva Správní právo/Přestupky a správní trestání
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zpřesnění právní úpravy podmínek činnosti obecní policie, včetně strážníků obecní policie, a umožnění efektivního zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku obecní policií.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 31.7.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 30.7.2019 Číslo Sněmovního tisku 550 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 545 ze dne 30.7.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(172 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(220 kB)
(52 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.7.2019 – 22.7.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MSP , MV , MZD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBEKE9DKS.doc 26 kB 30.7.2019
Stanovisko st_ALBSBEL8SZIU.doc 52 kB 31.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk