Identifikace materiálu
Čj. OVA 660/19 PID ALBSBE6DS2JW
Čj. předkladatele 54900/19 Datum autorizace 17.7.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jany Krutákové, Jana Farského, Věry Kovářové, Víta Rakušana, Petra Gazdíka a Petra Pávka na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 549)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova vodní hospodářství; zdraví
Oblast práva Ústavní právo/Základní práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je podřadit právo na pitnou vodu pod občanské právo na zdraví, zaručené Listinou základních práv a svobod.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.7.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 30.7.2019 Číslo Sněmovního tisku 549 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 544 ze dne 30.7.2019
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(171 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(127 kB)
(54 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.7.2019 – 22.7.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MV , MZD , MZE , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBEKE8NBN.doc 26 kB 30.7.2019
Stanovisko st_KORNBEKE8NBN.doc 54 kB 30.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk