Identifikace materiálu
Čj. OVA 658/19 PID ALBSBE4HHB6D
Čj. předkladatele 54600/19 Datum autorizace 15.7.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Radka Kotena, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (sněmovní tisk č. 546)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova osobní údaje; telekomunikace
Oblast práva Správní právo/Informace; osobní údaje; utajované skutečnosti
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zrušit povinnost opatřit souhlas se zpracováním osobních údajů osoby, která žádá o poskytnutí záchrany.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 31.7.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 30.7.2019 Číslo Sněmovního tisku 546 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 542 ze dne 30.7.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(171 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(124 kB)
(39 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.7.2019 – 19.7.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa ČTÚ , KOM , MPO , MSP , MV , ÚOOÚ
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBEKE7K48.doc 26 kB 30.7.2019
Stanovisko st_ALBSBEL8UC4N.doc 39 kB 31.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk