Identifikace materiálu
Čj. OVA 20/20 PID ALBSBE4FPTK8
Čj. předkladatele MZP/2019/410/627 Datum autorizace 15.7.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova ochrana přírody a krajiny; ochrana životního prostředí
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Ochrana přírody a krajiny
Důvod předložení Zařazení EVL Louky u Přelouče do národního seznamu EVL a doplnění přírodního stanoviště Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270) mezi předměty ochrany stávající EVL CZ0424141 Porta Bohemica v reakci na probíhající infringementové řízení
Popis Předkládaný návrh nařízení vlády byl připraven mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2019. Důvodem předložení návrhu nařízení vlády je potřeba zajištění ochrany přírodovědecky významných území a odstranění trvajícího deficitu vůči požadavkům vyplývajícím ze směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, vzniklého v důsledku nezařazení lokality Louky u Přelouče do národního seznamu evropsky významných lokalit a doposud nedoplněného přírodního stanoviště Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270) mezi předměty ochrany již existující Evropsky významné lokality Porta Bohemica. Obě lokality patří mezi hlavní důvody, pro které Evropská komise již zahájila vůči České republice tzv. infringementové řízení v oblasti implementace výše uvedené směrnice.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.1.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 20.1.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 49 ze dne 20.1.2020
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(175 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.7.2019 – 5.8.2019 Adresa připomínek eklep@mzp.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSBLAGL96Z.pdf 464 kB 29.1.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBL9GR7L3.docx 308 kB 28.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk