Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBDWH8PIV
Čj. předkladatele 54200/19 Datum autorizace 9.7.2019
Popis
Název materiálu Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 542)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova majetek státu; státní podnik; územní samosprávné celky
Oblast práva Finanční právo/Majetek státu
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je posílit postavení obcí a krajů při nabývání majetku státu, aby měly reálnou možnost získat do svého vlastnictví nemovité věci, které se nachází na jejich území a které potřebují pro plnění svých funkcí.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.7.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku 542 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.7.2019 – 16.7.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MF , MMR , MO , MPO , MSP , MV , MZE
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_ALBSBDWH8PIV.pdf 229 kB 9.7.2019
Obálka ob_ALBSBDWH8PIV.doc 91 kB 9.7.2019
Návrh usnesení us_ALBSBDWH8PIV.doc 50 kB 9.7.2019
Materiál ma_ALBSBDWH8PIV.pdf 570 kB 9.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk