Identifikace materiálu
Čj. OVA 806/19 PID ALBSBDRCHKS9
Čj. předkladatele MF-7508/2019/32-11 Datum autorizace 4.7.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona o dani z vybraných digitálních služeb
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daně; finanční sektor
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Cílem návrhu zákona je narovnání podnikatelského prostředí v odvětví vybraných digitálních služeb mezi společnostmi založenými na tzv. tradičních modelech a společnostmi založenými na digitálních modelech.
Popis Zavedení daně, kterou se bude zdaňovat poskytování vybraných digitálních služeb (provedení cílené reklamní kampaně, využití mnohostranného digitálního rozhraní a prodej dat o uživatelích).
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.11.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 18.11.2019 Číslo Sněmovního tisku 658 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 803 ze dne 18.11.2019
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.7.2019 – 2.8.2019 Adresa připomínek pripominkove.rizeni@mfcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , TAČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBJAGMA7W.doc 26 kB 26.11.2019
Materiál ma_ALBSBJAJCR8O.doc 1674 kB 26.11.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBJAGMA7W.doc 230 kB 26.11.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBJAGMA7W.docx 33 kB 26.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk