Identifikace materiálu
Čj. OVA 806/19 PID ALBSBDRCHKS9
Čj. předkladatele MF-7508/2019/32-11 Datum autorizace 4.7.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona o dani z vybraných digitálních služeb
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daně; finanční sektor
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Cílem návrhu zákona je narovnání podnikatelského prostředí v odvětví vybraných digitálních služeb mezi společnostmi založenými na tzv. tradičních modelech a společnostmi založenými na digitálních modelech.
Popis Zavedení daně, kterou se bude zdaňovat poskytování vybraných digitálních služeb (provedení cílené reklamní kampaně, využití mnohostranného digitálního rozhraní a prodej dat o uživatelích).
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.10.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.7.2019 – 2.8.2019 Adresa připomínek pripominkove.rizeni@mfcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , TAČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBHFF69YW.doc 89 kB 30.10.2019
Návrh usnesení us_KORNBHFF69YW.docx 19 kB 30.10.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBHFF69YW.docx 23 kB 30.10.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBHFF69YW.docx 1182 kB 30.10.2019
Materiál ma_KORNBHFF69YW.docx 58 kB 30.10.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBHFF69YW.docx 61 kB 30.10.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBHFF69YW.docx 232 kB 30.10.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBFQCL425.zip 55 kB 5.9.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk