Identifikace materiálu
Čj. OVA 645/19 PID ALBSBDNAUQN0
Čj. předkladatele 52500/19 Datum autorizace 1.7.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Martina Kupky, Ondřeje Profanta, Barbory Kořanové, Jiřího Běhounka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 525)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova zeměměřičství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Katastr nemovitostí
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je upravit problematiku digitálních technických map.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.7.2019 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 22.7.2019 Číslo Sněmovního tisku 525 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.7.2019 – 11.7.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa ČÚZK , KOM , MMR , MV , MZE
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_ALBSBE5JNLP7.pdf 225 kB 16.7.2019
Obálka ob_ALBSBE5JNLP7.doc 92 kB 16.7.2019
Návrh usnesení us_ALBSBE5JNLP7.doc 50 kB 16.7.2019
Příloha návrhu usnesení up_ALBSBE5JNLP7.doc 68 kB 16.7.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBE5JNLP7.doc 76 kB 16.7.2019
Materiál ma_ALBSBE5JNLP7.pdf 1150 kB 16.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk