Identifikace materiálu
Čj. OVA 645/19 PID ALBSBDNAUQN0
Čj. předkladatele 52500/19 Datum autorizace 1.7.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Martina Kupky, Ondřeje Profanta, Barbory Kořanové, Jiřího Běhounka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 525)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova zeměměřičství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Katastr nemovitostí
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je upravit problematiku digitálních technických map.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.7.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 22.7.2019 Číslo Sněmovního tisku 525 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 521 ze dne 22.7.2019
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(171 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(116 kB)
(53 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.7.2019 – 11.7.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa ČÚZK , KOM , MMR , MV , MZE
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBEBHTLQN.doc 26 kB 22.7.2019
Stanovisko st_ALBSBEBHTLQN.doc 53 kB 22.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk