Identifikace materiálu
Čj. OVA 644/19 PID ALBSBDKAV80C
Čj. předkladatele 52400/19 Datum autorizace 28.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jakuba Michálka, Zbyňka Stanjury a Marka Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 524)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova státní zastupitelství
Oblast práva Trestní právo/Státní zastupitelství
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je stanovit pravidla pro jmenování a odvolávání státních zástupců, vedoucích státních zástupců a jejich náměstků, délku jejich funkčního období a možnost kárného postihu
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.7.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 22.7.2019 Číslo Sněmovního tisku 524 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 520 ze dne 22.7.2019
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(171 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(123 kB)
(40 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.6.2019 – 11.7.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MSP , MV , NSOUD , NSSOUD , NSZ
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBEBHSSOY.doc 26 kB 22.7.2019
Stanovisko st_ALBSBEBHSSOY.doc 40 kB 22.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk