Identifikace materiálu
Čj. OVA 644/19 PID ALBSBDKAV80C
Čj. předkladatele 52400/19 Datum autorizace 28.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jakuba Michálka, Zbyňka Stanjury a Marka Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 524)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova státní zastupitelství
Oblast práva Trestní právo/Státní zastupitelství
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je stanovit pravidla pro jmenování a odvolávání státních zástupců, vedoucích státních zástupců a jejich náměstků, délku jejich funkčního období a možnost kárného postihu
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.7.2019 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 22.7.2019 Číslo Sněmovního tisku 524 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.6.2019 – 11.7.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MSP , MV , NSOUD , NSSOUD , NSZ
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_ALBSBE5CWA32.pdf 285 kB 16.7.2019
Obálka ob_ALBSBE5CWA32.doc 92 kB 16.7.2019
Návrh usnesení us_ALBSBE5CWA32.doc 50 kB 16.7.2019
Příloha návrhu usnesení up_ALBSBE5CWA32.doc 40 kB 16.7.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBE5CWA32.docx 37 kB 16.7.2019
Materiál ma_ALBSBE5CWA32.pdf 866 kB 16.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk