Identifikace materiálu
Čj. OVA 646/19 PID ALBSBDKAMGK2
Čj. předkladatele 52600/19 Datum autorizace 28.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Marka Výborného, Jana Bartoška, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jiřího Miholy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 526)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova vodní hospodářství; zemědělská půda
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Půda a půdní fond; Životní prostředí a pozemkové právo/Vodní právo
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je na ústavní úrovni explicitně zakotvit ochranu vodních zdrojů z půdy.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.7.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 22.7.2019 Číslo Sněmovního tisku 526 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 522 ze dne 22.7.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(171 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(122 kB)
(58 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.6.2019 – 11.7.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , ÚSOUD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBEBHUCL7.doc 26 kB 22.7.2019
Stanovisko st_ALBSBEBHUCL7.doc 57 kB 22.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk