Identifikace materiálu
Čj. OVA 646/19 PID ALBSBDKAMGK2
Čj. předkladatele 52600/19 Datum autorizace 28.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Marka Výborného, Jana Bartoška, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jiřího Miholy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 526)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova vodní hospodářství; zemědělská půda
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Půda a půdní fond; Životní prostředí a pozemkové právo/Vodní právo
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je na ústavní úrovni explicitně zakotvit ochranu vodních zdrojů z půdy.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.7.2019 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 22.7.2019 Číslo Sněmovního tisku 526 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.6.2019 – 11.7.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , ÚSOUD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_ALBSBE69PF6T.pdf 224 kB 17.7.2019
Obálka ob_ALBSBE69PF6T.doc 92 kB 17.7.2019
Návrh usnesení us_ALBSBE69PF6T.doc 50 kB 17.7.2019
Příloha návrhu usnesení up_ALBSBE69PF6T.docx 32 kB 17.7.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBE69PF6T.docx 45 kB 17.7.2019
Materiál ma_ALBSBE69PF6T.pdf 486 kB 17.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk