Identifikace materiálu
Čj. OVA 626/19 PID ALBSBDHGLL1G
Čj. předkladatele 52100/19 Datum autorizace 26.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Evy Matyášové, Heleny Válkové, Lubomíra Španěla, Františka Elfmarka a Lucie Šafránkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 521)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova práva a svobody; státní zastupitelství; trestní právo; zdravotnická zařízení; zdravotní služby
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví; Trestní právo/Trestní právo procesní; Trestní právo/Státní zastupitelství
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je upravit dozor státního zastupitelství nad dodržováním právních předpisů při výkonu ochranného léčení.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.7.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 15.7.2019 Číslo Sněmovního tisku 521 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 508 ze dne 15.7.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(170 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(134 kB)
(63 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.6.2019 – 8.7.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MPSV , MSP , MV , MZD , NSOUD , NSSOUD , NSZ
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBE4GXS6X.doc 26 kB 15.7.2019
Stanovisko st_ALBSBE4GXS6X.doc 63 kB 15.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk