Identifikace materiálu
Čj. OVA 625/19 PID ALBSBDHGDZ9C
Čj. předkladatele 51800/19 Datum autorizace 26.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Mariana Jurečky, Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Pavly Golasowské, Jana Čižinského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 518)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova daně
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je osvobodit od daně z nemovitých věcí pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na ostatní ploše umístěné v nezastavěném území a pozemky ochranného pásma vodního zdroje II. stupně. Dále se navrhuje umožnit obcím obecně závaznou vyhláškou osvobodit od této daně pozemky hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.7.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 15.7.2019 Číslo Sněmovního tisku 518 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.6.2019 – 8.7.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MV , MZE , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBE4GWP4Z.doc 26 kB 15.7.2019
Stanovisko st_ALBSBE4GWP4Z.doc 60 kB 15.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk