Identifikace materiálu
Čj. OVA 619/19 PID ALBSBDGDGQM7
Čj. předkladatele 51500/19 Datum autorizace 25.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Marie Pěnčíkové, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 515)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova zemědělská půda
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Půda a půdní fond
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je maximálně omezit možnost odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.7.2019 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 22.7.2019 Číslo Sněmovního tisku 515 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.6.2019 – 10.7.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MZE , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_ALBSBDYHVW6B.pdf 224 kB 11.7.2019
Obálka ob_ALBSBDYHVW6B.doc 92 kB 11.7.2019
Návrh usnesení us_ALBSBDYHVW6B.doc 50 kB 11.7.2019
Příloha návrhu usnesení up_ALBSBDYHVW6B.doc 66 kB 11.7.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBDYHVW6B.docx 49 kB 11.7.2019
Materiál ma_ALBSBDYHVW6B.pdf 680 kB 11.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk