Identifikace materiálu
Čj. OVA 619/19 PID ALBSBDGDGQM7
Čj. předkladatele 51500/19 Datum autorizace 25.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Marie Pěnčíkové, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 515)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova zemědělská půda
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Půda a půdní fond
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je maximálně omezit možnost odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.7.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 22.7.2019 Číslo Sněmovního tisku 515 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 517 ze dne 22.7.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(170 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(130 kB)
(62 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.6.2019 – 10.7.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MZE , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBEBGWV3J.doc 26 kB 22.7.2019
Stanovisko st_ALBSBEBGWV3J.doc 62 kB 22.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk