Identifikace materiálu
Čj. OVA 948/19 PID ALBSBD9KQ7CY
Čj. předkladatele MPSV-2019/18635-521 Datum autorizace 28.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova organizace práce a pracovní podmínky; pracovně-právní vztahy; zaměstnanost
Oblast práva Pracovní právo/Zákoník práce; Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady; Sociální zabezpečení/Zaměstnanost
Důvod předložení V souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2019
Popis Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Text s významem pro EHP)
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.10.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.6.2019 – 29.7.2019 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBH8JB9HB.docx 41 kB 24.10.2019
Návrh usnesení us_ALBSBH8JB9HB.doc 31 kB 24.10.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBH8JB9HB.docx 23 kB 24.10.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBH8JB9HB.docx 97 kB 24.10.2019
Materiál ma_ALBSBH8JB9HB.docx 67 kB 24.10.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBH8JB9HB.doc 247 kB 24.10.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBH8JB9HB.docx 133 kB 24.10.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSBH8JB9HB.docx 67 kB 24.10.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSBH8JB9HB.zip 390 kB 24.10.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBH8JB9HB.zip 177 kB 24.10.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk