Identifikace materiálu
Čj. OVA 681/19 PID ALBSBD9E88UR
Čj. předkladatele MPO 35477/19/21300/01000 Datum autorizace 20.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova děti a mládež; chemické látky; ochrana spotřebitele; technické požadavky
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele; Hospodářství a ekonomika/Technické normy
Důvod předložení Důvodem pro předložení návrhu je transpozice směrnice Komise (EU) 2018/725
Popis Účelem návrhu je ochrana dětí před riziky, která chemická látka obsažená v hračkách představuje. Snižuje se limit pro obsah šestimocného chromu v seškrábnutém materiálu hračky ze současných 0,2 mg/kg na 0,053 mg/kg
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.8.2019 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 26.8.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.6.2019 – 12.7.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBE8C2K36.zip 115 kB 23.7.2019
Návrh usnesení us_ALBSBE8C2K36.doc 52 kB 23.7.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBE8C2K36.doc 26 kB 23.7.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBE8C2K36.docx 29 kB 23.7.2019
Materiál ma_ALBSBE8C2K36.docx 23 kB 23.7.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBE8C2K36.docx 14 kB 23.7.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSBE8C2K36.doc 66 kB 23.7.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSBE8C2K36.doc 46 kB 23.7.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBE8C2K36.zip 87 kB 23.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk