Identifikace materiálu
Čj. OVA 681/19 PID ALBSBD9E88UR
Čj. předkladatele MPO 35477/19/21300/01000 Datum autorizace 20.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova děti a mládež; chemické látky; ochrana spotřebitele; technické požadavky
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele; Hospodářství a ekonomika/Technické normy
Důvod předložení Důvodem pro předložení návrhu je transpozice směrnice Komise (EU) 2018/725
Popis Účelem návrhu je ochrana dětí před riziky, která chemická látka obsažená v hračkách představuje. Snižuje se limit pro obsah šestimocného chromu v seškrábnutém materiálu hračky ze současných 0,2 mg/kg na 0,053 mg/kg
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.8.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 26.8.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 579 ze dne 26.8.2019
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(171 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.6.2019 – 12.7.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBFFCSHLM.docx 23 kB 27.8.2019
Průvodní dopis pd_KORNBFFCSHLM.docx 30 kB 27.8.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk