Identifikace materiálu
Čj. OVA 600/19 PID ALBSBD8J47J9
Čj. předkladatele 50800/19 Datum autorizace 18.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré a Marie Pěnčíkové na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 508)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova Ústava České republiky a ústavní zákony; životní prostředí - složky
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Ochrana přírody a krajiny
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zakotvit na ústavní úrovni státní vlastnictví vody, ostatních přírodních zdrojů a přírodního bohatství.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.7.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 8.7.2019 Číslo Sněmovního tisku 508 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 484 ze dne 8.7.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(170 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(134 kB)
(68 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.6.2019 – 27.6.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa ČBÚ , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBDW7YGZ9.doc 26 kB 9.7.2019
Stanovisko st_ALBSBDW7YGZ9.doc 68 kB 9.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk