Identifikace materiálu
Čj. OVA 599/19 PID ALBSBD8A77CP
Čj. předkladatele 50600/19 Datum autorizace 17.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Lukáše Bartoně, Lenky Kozlové, Martina Baxy, Františka Váchy, Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 506)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova studium; školství; vzdělávání a výchova
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je umožnit dosažení střední úrovně vzdělání i žákům, kteří úspěšně zakončí poslední ročník studia maturitního oboru, ale neuspějí u maturitní zkoušky. Současně je navrhováno ponechat v rámci společné části maturity výběr povinné maturitní zkoušky mezi cizím jazykem a matematikou, tedy zachovat dosavadní stav, a přesunout hodnocení písemných prací a ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka ze společné části maturity do profilové části s tím, že toto hodnocení bude v kompetenci škol.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.7.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 8.7.2019 Číslo Sněmovního tisku 506 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 483 ze dne 8.7.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(171 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(126 kB)
(44 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.6.2019 – 24.6.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KLP , KOM , MO , MPSV , MŠMT , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBDW7X5K1.doc 26 kB 9.7.2019
Stanovisko st_ALBSBDW7X5K1.doc 44 kB 9.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk