Identifikace materiálu
Čj. OVA 598/19 PID ALBSBD5FY21A
Čj. předkladatele 50400/19 Datum autorizace 17.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jiřího Miholy, Jaroslava Bžocha, Jany Černochové, Jana Lipavského, Radima Fialy, Jana Chvojky, Markéty Pekarové Adamové, Víta Rakušana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 504)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova historie; veřejná správa
Oblast práva Správní právo/Všeobecná a vnitřní správa; Ústavní právo/Státní symboly
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zařadit mezi významné dny České republiky 21. srpna jako památný den obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.7.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 8.7.2019 Číslo Sněmovního tisku 504 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 482 ze dne 8.7.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(171 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(118 kB)
(50 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.6.2019 – 25.6.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MK , MO , MŠMT , MV , MZV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBDW7VL3T.doc 26 kB 9.7.2019
Stanovisko st_ALBSBDW7VL3T.doc 49 kB 9.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk