Identifikace materiálu
Čj. OVA 745/19 PID ALBSBD39HKDY
Čj. předkladatele 298/2019-LO-SP Datum autorizace 28.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova bezpečnostní politika; trestná činnost; trestní právo
Oblast práva Trestní právo/Trestní právo hmotné
Důvod předložení Stávající právní úprava obsažená v trestním zákoníku v současnosti neumožňuje vždy postihnout osoby, které se účastní činnosti ozbrojených entit zaměřených na působení v ozbrojeném konfliktu probíhajícím na území jiného státu, a to i v případech, kdy se určitá jednání daných osob jeví z hlediska bezpečnosti České republiky, ale i státu, na jehož území ozbrojený konflikt probíhá, jako velmi závažná a společensky škodlivá.
Popis Návrh zákona doplňuje do trestního zákoníku problematiku trestněprávního postihu účasti na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.8.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.6.2019 – 29.7.2019 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa BIS , KML , KOM , Komora-ČAK , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSZ , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBF2HGEMM.docx 37 kB 16.8.2019
Návrh usnesení us_ALBSBF2HGEMM.doc 32 kB 16.8.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBF2HGEMM.doc 30 kB 16.8.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBF2HGEMM.docx 25 kB 16.8.2019
Materiál ma_ALBSBF2HGEMM.doc 32 kB 16.8.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBF2HGEMM.docx 13 kB 16.8.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSBF2HGEMM.doc 38 kB 16.8.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSBF2HGEMM.docx 41 kB 16.8.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBF7F6EI2.pdf 363 kB 19.8.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk