Identifikace materiálu
Čj. OVA 745/19 PID ALBSBD39HKDY
Čj. předkladatele 298/2019-LO-SP Datum autorizace 28.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova bezpečnostní politika; trestná činnost; trestní právo
Oblast práva Trestní právo/Trestní právo hmotné
Důvod předložení Stávající právní úprava obsažená v trestním zákoníku v současnosti neumožňuje vždy postihnout osoby, které se účastní činnosti ozbrojených entit zaměřených na působení v ozbrojeném konfliktu probíhajícím na území jiného státu, a to i v případech, kdy se určitá jednání daných osob jeví z hlediska bezpečnosti České republiky, ale i státu, na jehož území ozbrojený konflikt probíhá, jako velmi závažná a společensky škodlivá.
Popis Návrh zákona doplňuje do trestního zákoníku problematiku trestněprávního postihu účasti na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.11.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 30.10.2019 Číslo Sněmovního tisku 639 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 751 ze dne 30.10.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(174 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.6.2019 – 29.7.2019 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa BIS , KML , KOM , Komora-ČAK , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSZ , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBHGLM47T.doc 24 kB 6.11.2019
Materiál ma_ALBSBHGLM47T.docx 28 kB 6.11.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBHGLM47T.docx 15 kB 6.11.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSBHGLM47T.doc 38 kB 6.11.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBHGLM47T.pdf 117 kB 6.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk