Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBCV7UGK6
Čj. předkladatele 30893/2019-MZE-11191 Datum autorizace 12.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o dřevě
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova lesnictví
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Ve smyslu kontrolního řádu a při absenci možnosti použití průkazu ke kontrole v zákoně by tak mohlo být používáno pouze písemné pověření k jednotlivé konkrétní kontrole, což je z hlediska administrativního, technického, časového a ekonomického velice náročné. Průkazy budou vydávány krajskými úřady v souladu s metodikou Ministerstva vnitra ke kontrolnímu řádu.
Popis Při kontrole hospodářského subjektu se budou pověření zaměstnanci krajských úřadů moci prokazovat průkazem ke kontrole. Kontrolní řád v § 4 odst. 3 stanoví pro pověření ke kontrole formu písemného pověření k jednotlivé kontrole nebo průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.6.2019 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.6.2019 – 3.7.2019 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBCV7UGK6.doc 32 kB 12.6.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBCV7UGK6.docx 34 kB 12.6.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBCV7UGK6.doc 28 kB 12.6.2019
Materiál ma_ALBSBCV7UGK6.doc 86 kB 12.6.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBCV7UGK6.docx 39 kB 12.6.2019
Další příloha materiálu mp_ALBSBCV7UGK6.docx 20 kB 12.6.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk