Identifikace materiálu
Čj. OVA 564/19 PID ALBSBCUGJQ37
Čj. předkladatele 49400/19 Datum autorizace 5.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Víta Rakušana, Kateřiny Valachové, Terezy Hyťhové, Františka Váchy, Jany Krutákové, Jana Farského, Petra Pávka, Romana Onderky, Petra Dolínka a Ondřeje Veselého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 494)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova organizace práce a pracovní podmínky; pedagogická činnost; pracovně-právní vztahy; školství
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zavedením institutu „volno pro vlastní vzdělávání nebo tvůrčí činnost“ podpořit osobní růst pedagogických pracovníků, kteří jsou učiteli, využitelný pro jejich působení ve školství.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.7.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 1.7.2019 Číslo Sněmovního tisku 494 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 460 ze dne 1.7.2019
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(170 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(138 kB)
(51 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.6.2019 – 17.6.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPSV , MŠMT , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBDPA52YH.doc 26 kB 2.7.2019
Stanovisko st_ALBSBDPA52YH.doc 51 kB 2.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk