Identifikace materiálu
Čj. OVA 802/19 PID ALBSBCTB7HK4
Čj. předkladatele MPSV-2019/114866-51 Datum autorizace 4.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální zabezpečení
Oblast práva Občanské právo/Rodinné právo a sociálně-právní ochrana dětí; Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení Úkol byl uložen Programovým prohlášením vlády a je obsažen v Plánu legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis Návrh zákona má za cíl řešit situaci rodin s dětmi, které se vlivem nehrazení výživného ze strany povinného rodiče mohou dostat do nepříznivé sociální a finanční situace.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.1.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.6.2019 – 2.7.2019 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , DAČR , FA , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , praha-city , PSP , PSP_ZV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBL5AZXI9.docx 40 kB 24.1.2020
Návrh usnesení us_ALBSBL5AZXI9.docx 17 kB 24.1.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBL5AZXI9.docx 25 kB 24.1.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBL5AZXI9.docx 70 kB 24.1.2020
Materiál ma_ALBSBL5AZXI9.docx 53 kB 24.1.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBL5AZXI9.docx 44 kB 24.1.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBL5AZXI9.zip 56 kB 24.1.2020
Vypořádání připomínek vp_ALBSBL5AZXI9.docx 110 kB 24.1.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBL5AZXI9.zip 364 kB 24.1.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBL5AZXI9.zip 322 kB 24.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk