Identifikace materiálu
Čj. OVA 537/19 PID ALBSBCMHA4NP
Čj. předkladatele 49300/19 Datum autorizace 29.5.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Patrika Nachera, Aleny Gajdůškové, Marka Bendy, Lukáše Koláříka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 493)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova děti a mládež; smluvní vztahy
Oblast práva Civilní právo procesní/Insolvence a konkurz
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je umožnit podřadit režim dluhů nezletilých dlužníků zvýhodněnému režimu oddlužení za účelem jejich vymanění z dluhové pasti.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.6.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 24.6.2019 Číslo Sněmovního tisku 493 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 450 ze dne 24.6.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(168 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(128 kB)
(52 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.5.2019 – 7.6.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPSV , MSP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBDFHU3M9.doc 26 kB 24.6.2019
Stanovisko st_ALBSBDFHU3M9.doc 52 kB 24.6.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk