Identifikace materiálu
Čj. OVA 518/19 PID ALBSBCKBAA0V
Čj. předkladatele 48800/19 Datum autorizace 27.5.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslankyně Lenky Kozlové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 488)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova jmenování do funkce; kultura; odvolání z funkce; výběrové řízení
Oblast práva Správní právo/Kultura a umění
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je lépe definovat právní postavení vedoucích příspěvkových organizací v oblasti kultury, omezit politické řízení kulturních institucí a posílit tím odborný prvek. Za tím účelem má dojít k rozšíření pojmu příspěvkových organizací ze státních na všechny ostatní, zakotvit proces výběru příslušného vedoucího a stanovit jeho funkční období. Současně se navrhuje upravit konkrétní požadavky na uchazeče o pozici vedoucího příspěvkové organizace v oblasti kultury a upravit některé náležitosti výběrového řízení.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.6.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 17.6.2019 Číslo Sněmovního tisku 488 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 427 ze dne 17.6.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(168 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(132 kB)
(51 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.5.2019 – 4.6.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MK , MMR , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBD8HX408.doc 26 kB 17.6.2019
Stanovisko st_ALBSBD8HX408.doc 51 kB 17.6.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk