Identifikace materiálu
Čj. OVA 883/19 PID ALBSBCKB66D2
Čj. předkladatele MV-65954-2/LG-2019 Datum autorizace 27.5.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova státní občanství
Oblast práva Správní právo/Všeobecná a vnitřní správa; Ústavní právo/Státní občanství
Důvod předložení Předkládá se na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis Cílem navrhované právní úpravy je zejména zohlednit zhoršující se globální bezpečnostní situaci, kvůli čemuž je navrhována řada zpřísnění podmínek nabývání státního občanství České republiky.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.1.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 9.12.2019 Číslo Sněmovního tisku 690 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 861 ze dne 9.12.2019
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.5.2019 – 24.6.2019 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , BIS , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , ÚOHS , ÚOOÚ , USTR , UZSČR , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBJYDXXCD.doc 22 kB 18.12.2019
Materiál ma_KORNBJYDXXCD.doc 108 kB 18.12.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBJYDXXCD.doc 72 kB 18.12.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBJYDXXCD.doc 123 kB 18.12.2019
Průvodní dopis pd_KORNBJYDXXCD.doc 48 kB 18.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk