Identifikace materiálu
Čj. OVA 480/19 PID ALBSBC6CS7SQ
Čj. předkladatele 47900/19 Datum autorizace 15.5.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Petra Třešňáka, Olgy Richterové, Petra Pávka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 479)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova zdravotní pojišťovny
Oblast práva Sociální zabezpečení/Zdravotní pojištění
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je úprava voleb do orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v reakci na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/15. Obdobná právní úprava bude také obsažena v návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, jenž Ministerstvo zdravotnictví předložilo vládě k projednání pod čj. 405/19.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.6.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 10.6.2019 Číslo Sněmovního tisku 479 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 400 ze dne 10.6.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(168 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(138 kB)
(68 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.5.2019 – 27.5.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MO , MPSV , MSP , MV , MZD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBCZHZ6SI.doc 26 kB 10.6.2019
Stanovisko st_ALBSBCZHZ6SI.doc 67 kB 10.6.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk