Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBC6CS7SQ
Čj. předkladatele 47900/19 Datum autorizace 15.5.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Petra Třešňáka, Olgy Richterové, Petra Pávka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 479)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova zdravotní pojišťovny
Oblast práva Sociální zabezpečení/Zdravotní pojištění
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je úprava voleb do orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v reakci na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/15. Obdobná právní úprava bude také obsažena v návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, jenž Ministerstvo zdravotnictví předložilo vládě k projednání pod čj. 405/19.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.5.2019 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku 479 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.5.2019 – 27.5.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MO , MPSV , MSP , MV , MZD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_ALBSBC6CS7SQ.pdf 229 kB 15.5.2019
Obálka ob_ALBSBC6CS7SQ.doc 91 kB 15.5.2019
Návrh usnesení us_ALBSBC6CS7SQ.doc 50 kB 15.5.2019
Materiál ma_ALBSBC6CS7SQ.pdf 1449 kB 15.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk