Identifikace materiálu
Čj. OVA 1061/19 PID ALBSBC2HCL3D
Čj. předkladatele MV-55383/LG-2019 Datum autorizace 10.5.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova diplomacie; státní správa a samospráva
Oblast práva Správní právo/Všeobecná a vnitřní správa; Ústavní právo/Státní symboly
Důvod předložení Mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2019 na základě aktuální potřeby.
Popis Cílem navrhované právní úpravy je odstranit dílčí nedostatky vyplývající zejména z nejasného vymezení pojmu úřední razítko, z absence úpravy užívání úředních pečetidel a nepřesností v úpravě užívání státní pečeti. Dalším cílem je i omezení povinnosti škol vyvěšovat státní vlajku v období hlavních (letních) prázdnin, která je z jejich strany obtížně splnitelná.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.11.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.5.2019 – 7.6.2019 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , BIS , ČBÚ , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , Hrad , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , praha-city , PSP , Senát , SMOČR , SMSCR , SÚJB , ÚOOÚ , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBJ9J2AN3.docx 36 kB 25.11.2019
Návrh usnesení us_KORNBJ9J2AN3.docx 14 kB 25.11.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBJ9J2AN3.docx 14 kB 25.11.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBJ9J2AN3.docx 31 kB 25.11.2019
Materiál ma_KORNBJ9J2AN3.docx 16 kB 25.11.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBJ9J2AN3.docx 20 kB 25.11.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBJ9J2AN3.docx 23 kB 25.11.2019
Průvodní dopis pd_KORNBJ9J2AN3.pdf 285 kB 25.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk