Identifikace materiálu
Čj. OVA 1061/19 PID ALBSBC2HCL3D
Čj. předkladatele MV-55383/LG-2019 Datum autorizace 10.5.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova diplomacie; státní správa a samospráva
Oblast práva Správní právo/Všeobecná a vnitřní správa; Ústavní právo/Státní symboly
Důvod předložení Mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2019 na základě aktuální potřeby.
Popis Cílem navrhované právní úpravy je odstranit dílčí nedostatky vyplývající zejména z nejasného vymezení pojmu úřední razítko, z absence úpravy užívání úředních pečetidel a nepřesností v úpravě užívání státní pečeti. Dalším cílem je i omezení povinnosti škol vyvěšovat státní vlajku v období hlavních (letních) prázdnin, která je z jejich strany obtížně splnitelná.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.1.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 6.1.2020 Číslo Sněmovního tisku 702 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 3 ze dne 6.1.2020
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.5.2019 – 7.6.2019 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , BIS , ČBÚ , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , Hrad , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , praha-city , PSP , Senát , SMOČR , SMSCR , SÚJB , ÚOOÚ , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBKSD63ZR.docx 12 kB 13.1.2020
Materiál ma_ALBSBKSD63ZR.docx 31 kB 13.1.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBKSD63ZR.docx 21 kB 13.1.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBKSD63ZR.docx 34 kB 13.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk