Identifikace materiálu
Čj. OVA 437/19 PID ALBSBBTBDR2B
Čj. předkladatele 47000/19 Datum autorizace 3.5.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jiřího Miholy, Karla Raise, Terezy Hyťhové, Iva Pojezného, Martina Baxy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů (sněmovní tisk č. 470)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova děti a mládež; rodina; sociální ochrana; školy a školská zařízení; vzdělávání a výchova
Oblast práva Občanské právo/Rodinné právo a sociálně-právní ochrana dětí; Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je opětovně zavést možnost pobytů v diagnostických ústavech pro děti, o jejichž umístění v důsledku jejich poruch chování požádali zákonní zástupci těchto dětí.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 28.5.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 27.5.2019 Číslo Sněmovního tisku 470 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 366 ze dne 27.5.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(168 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(133 kB)
(50 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.5.2019 – 14.5.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KLP , KOM , MPSV , MSP , MŠMT , MZD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBCLAAGIR.doc 26 kB 28.5.2019
Stanovisko st_ALBSBCLAAGIR.doc 49 kB 28.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk